NYT FOREDRAG AF STANIS ELSBORG

MED IDRÆTTEN IND I HISTORIEN

Topfoto: Bgabel / Wikimedia Commons / CC BY-SA 1.0

Vi har naturligvis alle vores særlige historiske interesseområder. For nogle er det krydsfeltet mellem samfund, kirke og individ, for andre er det reformationens påvirkning af den danske adel. For mig har idrætshistorien en særlig plads.

Foredraget vil vare 90 minutter og er baseret på Hans Bonde og Stanis Elsborgs kommende gymnasiebog om idrætshistorie, der primært henvender sig til historiefaget, men som også kan bruges til idræt B og samfundsfag, ligesom den vil kunne anvendes på andre niveauer, fx læreruddannelser og universitetsniveau.

Kontakt foredragsholder, Stanis Elsborg, direkte på mail stanis@idraetshistorie.dk for at høre nærmere.

Foto: Staatliche Antikensammlungen / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 

Første emne vil være ’Det antikke Grækenlands demokrati’, der ikke kan forstås uden at medtænke kroppen, som var en dynamisk faktor i det græske samfunds demokratiske transformation. Det græske demokrati på folkeforsamlingerne udvikledes i intim samklang med ”det nøgne demokrati” på løbebanen, hvor alle frie, græske mænd var stillet lige, når de stillede op til konkurrencer.

 

Foto: Stanis Elsborg

Det andet emne vil være ’det dansk-tyske idrætssamarbejde under besættelsen’, der ikke mindst kan tjene som perspektiv til den danske samarbejdspolitik med besættelsesmagten.

Topfoto: en.kremlin.ru / CC BY 4.0

Tredje og sidste emne er ’Putins politiske brug af sportsbegivenheder’, der vil belyse, hvordan den russiske præsident siden han kom til magten i 1999 har udnyttet store sportsbegivenheder på national grund til at skabe international goodwill og i dannelsen af en ny national identitet.