KAPITEL 4

Det dansk-tyske idrætssamarbejde i 1930’erne og under besættelsen

Spørgsmål

Alle spørgsmål er oplistet kronologisk i forhold til kapitlets indhold

Idrættens rolle i den nazistiske ideologi:
1) Hvilken betydning havde raceopfattelsen for den nazistiske idræt?
2) Diskuter kroppens rolle i den nazistiske ideologi.
3) Diskuter æstetikkens rolle i den nazistiske ideologi
4) Hvorfor var nazisterne interesseret i at arrangere de olympiske lege i 1936, når muligheden for at tabe til sorte og jøder var til stede?

Nazismens enorme satsning på sport:
1) Hvilket politisk formål havde den ’individualistiske sport’ for nazisterne?
2) Hvilke konsekvenser fik ensretningen af den tyske idræt i et stort nazistisk idrætsforbund?
3) Hvad var den socialpolitiske begrundelse for de enorme investeringer i sport?

Den nazistiske sports fascination:
1) Hvilken politisk funktion fik eliteidrætsfolkene i Det tredje Rige?
2) Diskuter formålet med nazisternes rundhåndede finansiering af idrætsområdet.
3) Diskuter Hans Joachim Teichlers opfattelse af, at de vestlige demokratiers idrætssamkvem med Tyskland efter Hitlers magtovertagelse i 1933 udstillede deres svaghed og principløshed.

Gymnastikpædagogen Niels Bukh og nazismen:
1) Hvorfor udgjorde netop Niels Bukh og hans gymnastikhold en ideel propagandamulighed for de tyske idrætsautoriteter?
2) Diskuter hvordan nazisterne kunne udnytte billeder af tysk-nazistiske og danske symboler side om side i deres propaganda.
3) Diskuter i forlængelse heraf om du/I synes det er forkert eller om det kan forsvares, at Bukh både i 1933 og 1936 gav gymnastikopvisninger i Tyskland i tæt samarbejde med de tyske nazister.

De nazistiske OL – Forførelsens triumf:
1) Hvad var von Tschammers formål med at besøge Danmark i 1935?
2) Diskuter hvilken betydning det kan have haft, at landets største sportsavis anlagde en euforisk holdning over for Berlinlegene.
3) Hvilke danske grupperinger ønskede en boykot af OL i Berlin? Hvad bundede deres modstand i?
4) Hvilke konsekvenser fik det for idrætsudøverne, at OL blev afholdt i Berlin 1936?
5) Hvordan forholdt DOK sig til en boykot af OL i Berlin 1936?

De nazistiske leges virkninger i Danmark:
1) Hvordan forsøgte de nazistiske OL-arrangører at skjule deres had mod jøder?
2) Hvordan blev den danske delegation modtaget i Berlin? Diskuter hvilken effekt dette kan have haft på de danske idrætsrepræsentanter.
3) Hvordan dækkede den danske presse de olympiske lege i 1936?

Spørgsmål – OL’s efterdønninger:
1) Hvordan var den overvejende stemning i Danmark overfor OL i Berlin 1936 efter legenes slutning?
2) Diskuter om OL i Berlin 1936 var en succes for de tyske arrangører?
3) Hvilket billede af OL i 1936 forsøgte nazisterne at skabe i årene efter legene?
4) Hvilke virkemidler benyttede nazisterne sig af?
5) Hvordan forsøgte nazisterne at påvirke danskerne i denne tid?
6) Diskuter hvilken betydning udviklingen af det dansk-tyske idrætssamarbejde fra 1936-1939 havde for nazisternes propaganda?

Jenny Kammersgaard:
1) Hvordan blev Jenny Kammersgaard dyrket ved sine besøg i Tyskland?
2) Diskuter hvorfor netop Jenny Kammersgaard blev en særlig nyttig person i den nazistiske propaganda.

Sport med krigsherren?:
1) Hvilken position havde Danmark for tyskerne på det sportslige område frem mod krigens udbrud i 1939?
2) Hvordan reagerede DIF umiddelbart efter krigsudbruddet i 1939?
3) Hvilket dilemma medførte besættelsen af Danmark for DIF?

Hveger og Bukh i tysk propaganda:
1) Diskuter hvilken hensigt tyskerne havde med at bringe artiklerne om Hveger og Bukh.
2) Diskuter Hvegers familiemæssige baggrund, hendes oplevelser ved OL i 1936 og fortsatte ønske om også at konkurrere efter krigens udbrud i relation til hendes medvirken i tysk propaganda under besættelsen.

Idrætssamkvemmets betydning for Hitler:
1) Hvorfor var nazisterne så interesserede i at få idrætssamarbejdet med Danmark genetableret?
2) Hvilke propagandamæssige virkemidler benyttede nazisterne sig af?
3) Hvordan udviklede det dansk-tyske idrætssamarbejde sig i de første år under besættelsen?
4) Hvordan udnyttede det tyske propagandaministerium det dansk-tyske idrætssamarbejde?

Den begejstrede presse:
1) Hvordan var den overvejende respons på idrætssamkvemmet med tyskerne i den danske sportspresse?
2) Diskuter radioens rolle i forhold til danskernes syn på idrætssamkvemmet.
3) Diskuter om der kan være tale om positive effekter af idrætssamkvemmet for den besatte danske befolkning.

Oprøret i Parken:
1) Hvad var nogle af de overvejende faktorer til danskernes oprør på lægterne?
2) Hvordan reagerede de tyske autoriteter på optøjerne efter Admira-kampen?
3) Hvilke politiske konsekvenser fik Admira-kampen for Danmark?

Slør over idrætssamarbejdet:
1) Nævn eksempler på hvordan Danmarks Idræts-Forbund forsøgte at lægge slør over idrætssamarbejdet under besættelsen efter befrielsen den 5. maj 1945.

Luk Menu