KAPITEL 5

Den Kolde Krig i arenaen

Spørgsmål

Alle spørgsmål er oplistet kronologisk i forhold til kapitlets indhold og afsnit.

Sport, politik og modpolitik:
1) Har Den Kolde Krigs politisering skadet interessen for OL?
2) Hvad menes der med OL som ’Krig uden våben’?
3) Hvad betyder hhv. politisering og modpolitisering ved OL?
4) Hvilken sammenhæng er der mellem sportspolitik og rumpolitik under Den Kolde Krig?

Tysklands spaltning:
1) Hvad var ’jerntæppet’ og hvem blev krediteret for udtrykket?
2) Hvad mener den britiske historiker Eric Hobsbawn med sin beskrivelse af det 20. århundrede (1914-1991) som både ’ekstremernes århundrede’ og ’det korte århundrede’?
3) Hvad var baggrunden for, at Muren blev bygget, og hvilken betydning fik den for den øst- og vestberlinske befolkning?

Totalisering og doping i DDR:
1) Forklar baggrunden for DDR’s succes i international sport.
2) Hvad menes der med elitesportens totalisering?

DDR: ambassadører i træningstøj:
1) Analyser Lutz Eigendorfs skæbne i lys af DDR-systemet.
2) Hvordan brugte DDR-staten fodboldspillet i politisk øjemed?
3) Hvad menes der med Katarina Witt som ’Socialismens smukkeste ansigt’?

Nøgenkultur:
1) Sammenlign ”det nøgne demokrati” i antikken (se s. xx) med DDR’s nøgenkultur.

Dansk idræt og Østblokken:
1) Hvordan har den østtyske idræt brugt dansk idræt i kampen for at blive anerkendt som selvstændig stat?
2) Har dansk idræt på anden vis markeret sig politisk f.eks. i relation til de sovjetiske invasioner i Ungarn og Tjekkoslovakiet og til det sydafrikanske apartheidstyre?
3) Diskuter begrebet ’boykot’ i relation til udelukkelsen af Rhodesia og Sydafrika.

Den vesttyske sport:
1) Diskuter om Carl Diem efter sin fortid under nazismen burde have adgang til de højeste ledelsesposter i tysk idræt efter 2. Verdenskrig.
2) Hvad betød ’Miraklet i Bern’ for vesttyskernes nationalfølelse?
3) Var det kun i DDR, at der var doping?
4) Diskuter berettigelsen i IOC-præsidentens beslutning om, at OL i 1972 ”must go on”.

Supermagternes kamp:
1) Hvordan indgik ishockey i Den Kolde Krig?
2) Hvordan indgik skak i Den Kolde Krig?
3) Hvad var Muhammad Alis rolle i Den Kolde Krig?
4) Hvordan indgik boykotter i Den Kolde Krig i 1980 og 1984?

Murens fald og tysk genforening:
1) Hvilken rolle spillede henholdsvis sporten og musikken i relation til nedbrydningen af DDR-staten?
2) Hvad betyder Ostalgi?
3) Ophørte dopingproblemet med at spille en rolle efter Murens fald?
4) I hvilken grad bidrog sporten til genforeningen mellem de to tysklande?

Luk Menu