Ophavsret

De enkelte tema-artikler er som udgangspunkt altid redigeret af idrætshistorie.dk’s stifter Stanis Elsborg, der dog ikke påtager sig ansvaret for artiklens indhold, men har det overordnede ansvar for, at de bragte billeder og lignende er krediteret de korrekte rettighedshavere og at disse har givet tilladelse til anvendelsen på hjemmesiden. 

Idrætshistorie.dk’s materiale må anvendes frit til ikke-kommercielle formål som undervisning, forskning og privat brug. Hvis hele eller dele af idrætshistorie.dk’s materiale ønskes anvendt til kommercielle formål eller anden publicering skal der tages kontakt til stifter af idrætshistorie.dk Stanis Elsborg.

Vi har på idrætshistorie.dk gjort vores ypperste for at kreditere de korrekte rettighedshavere. Hvis der er rettighedshavere vi ikke har krediteret korrekt er det sket helt ufrivilligt og utilsigtet, og vi beder rettighedshaveren rette direkte henvendelse til idrætshistorie.dk’s stifter Stanis Elsborg, der hurtigst muligt vil bringe dette i orden. De steder hvor der ikke er angivet rettighedshavere skyldes det, at det ikke har været muligt for os at finde frem til vedkommende, og vi opfordrer alle, der mener at vi bruger deres billeder eller andet uretsmæssigt rette henvendelse.

Luk Menu