UDGIVELSER AF IDRÆTSHISTORIE.DK

MED KROPPEN IND I KULTUREN

I en tid hvor erkendelse og uddannelse udfordres af en stadig stærkere tendens til digitalisering, er det påkrævet at pege på kroppens betydning for både indlæring, erkendelse og kultur. Med udgangspunkt i idrætshistorien vises det, hvordan kroppen har været central i samfundsudviklingen lige fra det antikke Grækenland til de seneste olympiske lege. Læseren opmuntres til sanseligt at involvere sig i fortidens og i den senmoderne kulturs kropskultur. Det sker gennem formidling af helt ny forskning, en række idrætshistoriske strejflys, et omfattende visuelt materiale samt forslag til guidede ture med udgangspunkt i kroppen til centrale europæiske hovedstæder og vigtige danske idrætspolitiske lokaliteter.

Bogen indgår i et tæt samspil med sin helt egen hjemmeside – www.idraetshistorie.dk/med-kroppen-ind-ikulturen -, hvor også alle de mange spørgsmål og opgaver i en opdateret udgave vil kunne hentes i en printvenlig form.

Luk Menu