pressemeddelse

24. august, 2018 

Idrætshistorie.dk og Forum for Idræt indgår samarbejde

Idrætshistorie.dk og foreningen Forum for Idræt, Historie og Samfund [www.forumforidraet.dk] indgår et tæt samarbejde om den idrætshistoriske del af foreningens virkeområde.

Indtil en navneændring i 2007 var Forum for Idræt, Historie og Samfund kendt under navnet Dansk Idrætshistorisk Forening – Krop og Kultur. Med det oprindelige navn fra 1985 ligger det idrætshistoriske område så at sige i foreningens dna.

I dag har foreningen et bredere fokus, på hele det samfundsvidenskabelige og humanistiske felt inden for idrætsforskningen, men store dele af foreningens medlemmer har stadig primær interesse i idrætshistorie.

Forum for Idræt, Historie og Samfund udgiver i dag tidsskriftet ’Forum for Idræt’ [https://tidsskrift.dk/forumforidraet] via Det Kongelige Biblioteks online platform for danske tidsskrifter, tidsskrift.dk. Her er hele bagkataloget af foreningens tidligere idrætshistoriske tidsskriftsserie gjort tilgængelig i digitaliseret form.

Intentionen med samarbejdet mellem Forum for Idræt og idrætshistorie.dk er at løfte det idrætshistoriske felt, og ikke mindst gøre opmærksom på de mange idrætshistoriske artikler, der er blevet produceret siden foreningen blev grundlagt.

Det er med stor glæde, at vi hos idrætshistorie.dk har indgået et samarbejde med Forum for Idræt om deres idrætshistoriske del af foreningen. Samarbejdet betyder at idrætshistorie.dk’s vision om, at udbrede kendskabet til den mangfoldige danske og internationale idrætshistorie kommer et stort skridt nærmere, da vi nu vil inkorporere Forum for Idræts mange idrætshistoriske artikler som en del af vores temasektion, siger Stanis Elsborg, stifter af idrætshistorie.dk.

– Forum for Idræt, Historie og Samfund arbejder på at publicere og formidle samfundsvidenskabelig og humanistisk idrætsforskning til alle med interesse for området. Med dette samarbejde sikrer vi en større udbredelse af vores arbejde og imødekommer et næret ønske om at booste det idrætshistoriske fagfelt til glæde for flere af foreningens medlemmer. Vi har ambition om også snart at tage tilsvarende skridt for at udbrede kendskabet til de andre dele af vores virkeområde, udtaler Peter Jul Lange, formand for Forum for Idræt, Historie og Samfund.

Idrætshistorie.dk og Forum for Idræt forbliver som to adskilte og selvstændige enheder, men vil arbejde tæt sammen om at løfte dansk idrætshistorisk forskning, og begge parter opfordrer alle med interesse for idrætshistorie at indlevere forslag til forskningsartikler, fagartikler og essays. Dette kan gøres direkte til Forum for Idræt, men man er også meget velkommen til at tage direkte kontakt til Stanis Elsborg, hvis man har en idé og savner sparring.

Om Idrætshistorie.dk
I august 2017 lancerede Stanis Elsborg idrætshistorie.dk med den vision at udbrede kendskabet til den mangfoldige danske såvel som internationale idrætshistorie. Ambitionen har fra begyndelsen været, at skabe et univers fyldt med idrætshistoriske artikler. Professor Hans Bonde fra Københavns Universitet blev i maj 2018 partner af idrætshistorie.dk.

Om Forum for Idræt
Vi søger gennem Forum for Idræt, Historie og Samfund at gøre opmærksom på mangfoldigheden i idrættens verden, der spænder fra den lille lokale forening til de store internationale idrætsorganisationer, fra vennefodbold i parken til Champions League på megastadioner og fra husmodergymnastik til showfodbold.

Foreningens hovedaktivitet er at udgive tidsskriftet Forum for Idræt. Tidsskriftet er dansksproget, og er optaget på Den bibliometriske forskningsindikator som Niveau 1-tidsskrift. Fra 2016 udgives Forum for Idræt online via http://www.tidsskrift.dk/.

Stanis Elsborg
Stifter, Idrætshistorie.dk
Mail: stanis@idraetshistorie.dk
Tlf.: 61 77 49 15

Peter Jul Lange & Rasmus K. Storm
Formand og Næstformand, Forum for Idræt, Historie og Samfund
Mail: info@forumforidraet.dk