Beijing 2008: Olympiske symboler

Topfoto: Tama Leaver / Flickr / CC BY 2.0

Her kan du både printe, downloade artiklen som pdf og sende den til en bekendt via mail. Du kan frit og nemt redigere i teksten inden print eller download, og således fjerne enkelte afsnit, hvis de ikke skal bruges i fx undervisningssammenhæng.

Print Friendly, PDF & Email

”One World, One Dream” var det hovedslogan, den kinesiske organisationskomite havde valgt til at promovere de olympiske lege i Beijing. Sloganet bliver også nævnt både i Liu Qi’s og Jacques Rogges taler under åbningsceremonien. Sloganet bliver beskrevet på følgende måde på den officielle hjemmeside for OL i Beijing:

It expresses the common wishes of people all over the world, inspired by the Olympic ideals, to strive for a bright future of Mankind. In spite of the differences in colors, languages and races, we share the charm and joy of the Olympic Games, and together we seek for the ideal of Mankind for peace. We belong to the same world and we share the same aspirations and dreams

It is our belief that peace and progress, harmonious development, living in amity, cooperation and mutual benefit, and enjoying a happy life are the common ideals of the people throughout the world.

Ud fra disse to citater fra den officielle olympiske hjemmeside kan man konkludere, at ”one dream” refererer til en drøm om fred og harmoni mellem alle folk i verden. Det er et ønske om, at alle, uafhængigt at hudfarve, sprog og etnicitet, vil samles om den olympiske ånd og leve fredeligt sammen.

Ydermere står der om sloganet:

It expresses the firm belief of a great nation, with a long history of 5,000 years and on its way towards modernization, that is committed to peaceful development, harmonious society and peoples happiness. It voices the aspirations of 1.3 billion Chinese people to contribute to the establishment of a peaceful and bright world.

Citatet her udtrykker de samme diskurser, som findes i det kinesiske kommentatorspor under åbningsceremonien og formanden for organisationskomiteen, Liu Qi’s tale. Den kinesiske organisationskomité understreger landets ambition om at fremstå som rollemodel i udviklingen mod ”en fredelig og lys verden”. Betydningen af ”en fredelig udvikling, et harmonisk samfund og borgernes lykke” tydeliggøres i denne sammenhæng.

Billedet af Kina som en stat, der går foran for at skabe en fredelig verden, hænger dog ikke fuldkommen sammen med Kinas Kommunistiske Partis (CCP) udenrigspolitiske forsvarsstrategi, som findes på udenrigsministeriets hjemmeside:

China unswervingly pursues an independent foreign policy of peace. The fundamental goals of this policy are to preserve Chinas independence, sovereignty and territorial integrity, create a favourable international environment for Chinas reform and opening up and modernization construction, maintain world peace and propel common development.

Her beskriver den kinesiske statsmagt godt nok en fredsskabende politik, men på Kinas vilkår og til Kinas fordel. Det understreges, at det er målet at beskytte Kinas uafhængighed, suverænitet og territorielle helhed. Udenrigspolitikken vidner om et Kina, der ønsker et fredeligt forhold til verdenssamfundet, men kun så længe CCP’s magtmonopol ikke trues og at samarbejdet med andre lande er til fordel for Kina selv. Når statsmagten skriver ”perserve (. . . ) territorial integrity” (bevare territoriel integritet) kan det tolkes som et ønske om, at Kinas indenrigspolitiske problemer skal forblive indenrigs. Kina ønsker ikke, at det internationale samfund skal involvere sig i Kinas ”interne problemer” ved at udvise sympati for fx Taiwan og Tibet.

Det vil altså sige, at det budskab, den kinesiske statsmagt udbreder gennem sloganet om ”one world, one dream” udelukkende gælder for Kinas egen politikker, i det omfang det kommer Kina til gode.

Beskrivelsen af sloganet starter med en henvisning til den olympiske ånd:

“One World One Dream” fully reflects the essence and the universal values of the Olympic spirit — Unity, Friendship, Progress, Harmony, Participation and Dream.

Referencen til den olympiske ånd stemmer overens med den definition, der bliver skrevet på hjemmesiden olympicspirit.org, hvor man taler om ”venskab, solidaritet og fair play”. Den stemmer dog ikke overens med den definition Liu Qi gav i sin tale i åbningsceremonien. Her definerede han den olympiske ånd som en stræben efter selvrealisation og fremgang for selvet. Her ses der en tydelig  forskel mellem den interne kommunikation i Kina og kommunikationen udadtil. Den interne kommunikation formidler den kommunistiske sportspolitiks mantra om at ”Udvikle elitesport og gør Kina til en supermagt”, hvorimod det udenrigspolitiske mantra om at skabe harmoni, fred og venner i verden er gennemgribende i den engelske beskrivelse af sloganet ”One World, One Dream”.

”Peoples Olympics”, ”Green Olympics” og ”High-tech Olymics”
De tre andre slogans, der blev brugt i forbindelse med de olympiske lege er ”Peoples Olympics”, ”Green Olympics” og ”High-tech Olympics”. Ifølge den officielle hjemmeside til OL i Beijing 2008 skal ”Peoples Olympics”-sloganet popularisere den olympiske ånd, promovere kinesisk kultur, historie og udvikling og vise Kina som en venlig og gæstfri vært. ”Peoples Olympics” betyder, ifølge den officielle hjemmeside, at man skal bygge bro til andre folkeslag. Den olympiske organisationskomité lover:

We will always give first consideration to the need of people, especially the athletes and provide favourable natural and cultural environments and quality services for them

Dette betyder, at atleterne vil komme i første række, hvilket de, ifølge kommentator fra TV2, Dennis Ritter, også gjorde, da den olympiske by, hvor atleterne boede og hele akkrediteringsprocessen med at få atleterne fra lufthavnen til byen var noget af det, der blev rost meget ved de olympiske lege. Beijings egne borgere skulle vise sig som hensynsfulde værter og for at opnå dette blev der igangsat kampagner, der skulle ændre på de kinesiske borgeres opførsel, sådan at de opførte sig præsentabelt overfor de udenlandske gæster.

”Green Olympics” refererer til en særlig miljøagenda, hvor der på den officielle hjemmeside for OL i Beijing nævnes, at alle olympiske faciliteter miljørigtige og offentligheden vil blive opfordret til at tænke på miljøet. Det er dog ikke alle disse miljøtiltag, der var bæredygtige og nogle tiltag virkede som midlertidige løsninger. Dette gælder fabrikkerne, der lukkede under OL, men blev åbnet igen efter legene og det forbud mod biler, der udførtes i Beijing under de olympiske lege. Nogle af tiltagene er dog længerevarende og har vist de kunne sætte en bæredygtig dagsorden. Dette involverer for eksempel solceller, genbrug af vand og lignende, i bygninger opført i forbindelse med OL. På den måde bidrager OL til visse permanente miljøprojekter.

Det sidste slogan er ”High-tech Olympics” og sloganet er tiltænkt at markere den teknologiske udvikling i Kina. Under OL skulle der fokuseres på teknologiske løsninger og OL skulle opfattes som et vindue til at vise den internationale verden, hvor langt Kina var nået i den teknologiske udvikling. Sloganet ”High-tech Olympics” bliver set i åbningsceremonien, hvor fokus gennem hele ceremonien er på den digitale papirrulle. Rullen består af en stor LED-skærm, hvor størstedelen af åbningsceremoniens indslag får hver deres digitale baggrund. Desuden består indersiden af taget på stadion af en skærm, der viser billeder af for eksempel glade børn og en hval. Gennem ceremonien viser arrangørerne ikke kun et Kina, der er højteknologisk i dag, men et Kina, hvis opfindelser ligger til grund for meget af den teknologi der findes i dag.

Fuwa
Fuwa er navnet på de fem maskotter, der blev designet til at repræsentere de olympiske lege i Beijing. Til at starte med mente arrangørerne, at navnet på disse maskotter skulle være ”Friendlies”, men da kinesiske forskere påpegede, at dette navn kunne misforstås som ”Friendsless” (uden venner) eller ”friend lies” (venner lyver), blev det ændret. Det nye kinesiske navn blev ”Fuwa”, som betyder ”lykke- ligt barn” (fu = glad/lykkelig, wa=barn). De fem maskotter repræsenterer hver deres sportsgren, farve i de olympiske ringe, element (vand, ild, jern, jord og luft) og dyr. Desuden symboliserer de hver en velsignelse, som de tager med sig rundt, hvor end de kommer hen.

De fem maskotter er:

Beibei er en fisk, symboliserer vand og er dygtig til at svømme. Af denne grund står hun for vandsporten ved OL. Vand står for velstand og høst i den kinesiske kultur og Beibei medbringer ønsket om velstand, hvor hun går hen.

Jingjing er en panda og symboliserer styrkesportsgrenene. Han altid er glad og medbringer glæde og lykke hvor end han kommer. Som et beskyttet dyr og en national skat er pandaer elsket af alle. Jingjings hovedbeklædning er inspireret af porcelænsmalerier fra Song dynastiet og symboliserer den frodige skov og har- monien mellem mennesker og natur. Jingjing repræsenterer ønsket om at beskytte og bevare naturen til senere generationer.

Huanhuan er storebroren i Fuwa flokken og står for boldspillene. Han symboliserer den olympiske flamme og lidenskab for sport, og det er også lidenskab han viderebringer hvor han kommer hen. Han er kernen af den olympiske ånd og han inspirerer til at være højere, hurtigere og stærkere (Sitius altius fortius – det olym- piske motto). På den officielle hjemme side står der om ham: Wherever the light of Huanhuan shines, the inviting warmth of Beijing 2008 — and the wishful blessings of the Chinese people — can be felt.

Yingying er en antilope og er et symbol på Kinas vidtstrakte landområder. Antilopen medbringer ønsker om sundhed og harmoni med naturen og står for atletikken til OL. Yingying kommer fra Tibet og er et af de første dyr, der blev fredet. Yingying symboliserer Beijings engagement omkring sloganet ”Green Olympics”.

Svalen Nini ligner en af de legetøjsdrager, børnene flyver med i Beijing om sommeren. Nini er gymnast og hendes gyldne vinger symboliserer den uendelige himmel. Hun spreder held og lykke hvor hun end flyver hen.

Beskrivelsen af disse fem maskotter rammer de temaer, der også er gennemgående i åbningsceremonien og i de officielle slogans, samt nogle traditionelle olympiske temaer. Når man sætter deres navne sammen udgør de sætningen: ”Beijing huan ying ni”, som betyder ”Beijing ønsker dig velkommen”. Netop denne sætning bruger Liu Qi i sin tale til åbningsceremonien, hvilket er en direkte henvisning til de værdier, den kinesiske statsmagt ønsker at give udtryk for gennem de fem maskotter. Maskotterne udtrykker et ønske om velstand, glæde og harmoni mellem menneske og natur, samt ønsker om held, lykke og lidenskab i sport.

Når den tibetanske antilope (Yingying) er blevet valgt, er det et udtryk for, at den kinesiske statsmagt vil pointere, at Tibet er en del af Kina. Størstedelen af kritikken af CCP op mod OL omhandlende brud af menneskerettigheder, både generelt i Kina, men især i forhold til Tibet. Ved at bruge den tibetanske antilope som maskot modsiger den kinesiske regering menneskerettighedsforkæmperne og viser, at Tibet er en del af Kina. Da det er Kinas eget område har den kinesiske regering ret til at bruge militær i Tibet. Selvom den tibetanske antilope, Yingying, ser sød og mild ud, er den egentlig et magtsymbol p ̊a den kinesiske regerings magt over Tibet.

Ifølge den officielle hjemmeside skal de fem maskotter ligne dyrebørn og de er designet til at sprede budskabet om fred og venskab til børn over hele verden. Børnenes rolle i at skabe en fredelig verden er også et tema, der går igen i åbningsceremonien. Under flagceremonien, hvor det kinesiske flag bliver båret ind på stadion, holder 56 børn, klædt i hver deres etniske dragt, hinanden i hånden og smiler glade. Dette er et symbol på, at alle kinesiske etniciteter lever i fredelig omgang med hinanden og derfor også kan være venner med hinanden. Det samme budskab ser man i slutningen af den kunstneriske del af åbningsceremonien, hvor paraplyer med grinende børneansigter bliver slået op, og børneansigter fra hele verden vises på skærmen på indersiden af taget. Her vises endnu engang det gennemgående tema, om harmoni og fred i verden.

At the heart of their mission — and through all of their work — Fuwa will seek to unite the world in peace and friendship through the Olympic spirit.

Det er børnene, symboliseret ved fuwa’erne, der skal forene verden i fred.

Relaterede artikler