Velkommen til idrætshistorie.dk

– Idrætten i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv

0
Temaer
0
Artikler
0
Podcast-afsnit
0
Webdoks

Seneste tema-artikler

Soft power og sport

Hvad er soft power? Og hvordan relaterer begrebet sig til sport?

Idé, manuskript & design: Stanis Elsborg
Speak: René Wormark

Om idrætshistorie.dk

I august 2017 lancerede Stanis Elsborg idrætshistorie.dk med den ambition at skabe et univers fyldt med idrætshistoriske fortællinger og dermed udbrede kendskabet til den mangfoldige danske såvel som internationale idrætshistorie. Professor Hans Bonde fra Københavns Universitet blev i maj 2018 en del af idrætshistorie.dk, hvilket har betydet, at visionen om at skabe et idrætshistorisk univers er kommet et stort skridt nærmere en realisering.

Under temaer vil du kunne finde artikler om forskellige idrætshistoriske begivenheder og idrætspersonligheders rolle i historien.

På siden vil du også kunne finde idrætshistoriske foredrag, webdoks og podcast.

Stifter og redaktør, Stanis Elsborg
Partner, Hans Bonde

TEMAER

Under menuen ‘temaer’ kan du finde forskellige idrætshistoriske artikler

Ny gymnasiebog

Det er med stor glæde vi kan fortælle, at vi har indgået en bogaftale med Frydenlund om en gymnasiebog omhandlende dansk såvel som international idrætshistorie. Bogen vil primært henvende sig til historiefaget, men kan også bruges til idræt B og samfundsfag, ligesom den vil kunne anvendes på andre niveauer, fx læreruddannelser og universitetsniveau.Bogen udkommer til det kommende skoleår!
Foråret 2019

Foredrag & MasterClass

Her kan du få et indblik i de foredrag som Idrætshistorie.dk tilbyder. Foredragsholderne er stifter af Idrætshistorie.dk, Stanis Elsborg, og partner, Hans Bonde, der har afholdt mange foredrag på diverse gymnasier, højskoler og universiteter. Foredragene kredser hovedsageligt om forholdet mellem sport, politik og national identitet med inddragelse af et rigt udvalg af video- og billedmateriale idet idrætten er et stærkt æstetisk fænomen, der ikke mindst for seeren lægger op til intens skuelyst. Eller med den berømte litterat og æstetikforsker Gumbrechts ord: “sport is probably the most popular and potent contemporary form of aesthetic experience.”

Idrætshistorie.dk har for nyligt allieret sig med to nye foredragsholdere. Den første er historiker Svend Rybner, der i mange år har holdt foredrag om fodboldhistorie, fodbold som kulturfænomen og hvordan fodbolden afspejler verden omkring os. Læs mere om Svend Rybners foredrag her! Den anden er journalist og forfatter Tommy Heisz, der bl.a. har skrevet succesbøgerne “Svømmepigerne” og “Tipslørdag”. Det er disse bøger som Tommy Heisz’ foredrag kredser om, og du kan læse mere her!

Find os på

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Er du interesseret i dansk såvel som international idrætshistorie?Så tilmeld dig idrætshistorie.dk’s nyhedsbrev, der udsendes ca. hvert kvartal.
Luk Menu