KAPITEL 2

Sportens rolle i det antikke Grækenland og i Romerriget

Spørgsmål

Alle spørgsmål er oplistet i rækkefølge i forhold til kapitlets indhold og afsnit

Demokrati og sport:
1) Hvad vil det sige, at et samfund er meritokratisk?
2) Hvad vil det henholdsvis sige at være en polítes og en idiótes?
3) Hvilken funktion havde det græske gymnasion?
4) Hvilken sammenhæng er der mellem opblomstringen af det antikke Grækenlands demokrati og sporten?

5) Hvordan adskiller det antikke Grækenlands demokrati sig fra det nuværende danske demokrati?

Religion og sport:
1) Hvilken rolle spiller sporten i det antikke Grækenlands religionsdyrkelse?
2) Fremhæv nogle forskelle mellem sport og religion i den græske antik og i det moderne Danmark.
3) Sammenlign den direkte religiøse dyrkelse af de antikke græske atleter med nutidens dyrkelse af sportens idoler.

Kunst og sport:
1) Hvilken indflydelse fik de antikke sportsstatuer på den europæiske kunsthistorie?
2) Ud over statuer, hvordan hyldede man så de græske atleter?
3) Overvej i lys af den antikke græske sport om nutidens sport er en del af fin- eller breddekulturen.

Erotik og sport:
1) Hvilken funktion havde nøgenheden for grækerne?
2) Hvad ville det sige at være i et pæderastisk forhold?
3) Hvilket forhold havde drengene og de unge mænd til hinanden?

Politik og sport:
1) Hvordan var den antikt græske opfattelse af forholdet mellem sport og politik?
2) Hvordan adskiller denne opfattelse sig fra opfattelsen ved de moderne olympiske lege fra 1896?

Amatør/Professionel:
1) Hvilken forskel kunne der være i balancen mellem penge og ære ved de forskellige sportsstævner?

Krig og sport:
1) Hvordan hang sport og militær sammen i det antikke Grækenland?
2) Hvad symboliserer gudinden Nike?
3) Giver de antikke statuer et præcist billede af den unge sportsmand?

Fra græsk til romersk sport:
1) Hvordan brød kejser Nero med den oprindelige idé med de olympiske lege?

Brød og skuespil:
1) Hvordan blev Romerrigets stænder opdelt?

2) Forklar forskellen mellem det græske princip agon og det romerske ludes.
3) Hvilket forhold havde romerne til den græske sport?
4) Hvordan indgik kroppen i de romerske kejseres magtudøvelse?

Gladiatorkampe:
1) Hvilken rolle havde gladiatorkampe i Romerriget?

2) Hvilket menneskesyn afspejler romernes hang til gladiatorkampe?
3) Hvilken rolle kan kropskulturen siges at have i relation til kejserens magtudøvelse?
4) Forklar forskellen mellem den græske og romerske form for sport.

Badekultur:
1) Hvilken funktion havde badeanlæggene for kejseren og for befolkningen i det romerske imperium?

Hestevæddeløb:
1) Hvordan blev hestevæddeløb en del af det politiske kredsløb i oldtidens Rom?

Den kristne krop mellem askese og ekstase:
1) Hvorfor var kristendommen så meget imod den græske sport som Romerriget havde videreført?
2) Overvej, om kristendommens afskaffelse af gladiatorkampene var et udtryk for en utvetydig afstand over for øvrighedens brug af vold mod dens modstandere, eller om vold og forfølgelse fortsatte i nye former.
3) Overvej, om kristendommen var udtryk for ren kropsforskrækkelse, eller om der var flere nuancer i dens forhold til kroppen.

Magtens æstetik:
1) På hvilke områder mindede den kristne kirkes pavedyrkelse om den romerske kejserkult?
2) Beskriv kunstens udvikling i forbindelse med modreformationen, den gamle kirkes modtræk til reformationen.