KAPITEL 3

Det kropsligt moderne gennembrud – Sundhedsapostlen J.P. Müller

Spørgsmål

Alle spørgsmål er oplistet kronologisk i forhold til kapitlets indhold og afsnit.

Det Moderne Gennembrud:
1) Karakteriser Brandes’ Moderne Gennembrud?
2) Hvori består Müllers udvidelse af Det Moderne Gennembrud?
3) Hvad menes der med ’kropslig ytringsfrihed’?
4) Definer begrebet ’frisind’.

Mit System:
1) Giv en beskrivelse af ’Mit System’.
2) Hvori består den underliggende erotik?
3) Diskuter hvorfor bogen kunne få så enorm en udbredelse.
4) Prøv at udføre Müllers gymnastik f.eks. via hans egen demonstration, som kan findes på bogens hjemmeside under kapitel 3. Mærk om det giver anledning til en dybere forståelse af gymnastikkens betydning.

Den nøgne krop på scenen:
1) Analyser forholdet mellem privat og offentligt i Müllers opvisninger.
2) Hvad udtrykker Dansk Atlet-Unions konkurrencer for smuk legemsbygning om datidens manderoller?
3) Analyser Müllers kropsdyrkelse og datidens opfattelse af berøringer og nøgenhed.

Erotisk revolution:
1) Diskuter Georg Brandes’ opfattelse af sexuel frigørelse.
2) Diskuter Müllers opfattelse af sexuel frigørelse.
3) Analyser Müllers opfattelse af sammenhængen mellem sex og sport.
4) Analyser Müllers kvindeideal.

Luk Menu