KAPITEL 3

Det kropsligt moderne gennembrud – Sundhedsapostlen J. P. Müller

Kapitelfoto: J.P. Müller / Wikimedia Commons / CC0 1.0

Introduktion

Kapitel 3 handler om om den danske gymnastikpioner J.P. Müller og bygger på spritny forskning. Her fremlægges en overset side af Det Moderne Gennembrud: Det sanseligt-erotiske gennembrud. Den traditionelle fortælling om Det Moderne Gennembrud fokuserer på den kritiske realismes vej ind i det oplyste, demokratiske samfund. Med forelæsningsrækken og seksbindsværket Hovedstrømninger i det 19. Århundredes Litteratur (1872-90) kritiserer den banebrydende litterat Georg Brandes det danske åndsliv for at sove tornerosesøvn over for de revolutionære tendenser i Europa efter 1848 og med litteraten Hans Hertels ord hænge fast i ”senromantik, ’fædrelanderi’ og præstegårdskultur.”

Der er imidlertid en overset dimension i Det Moderne Gennembrud, som handler om det sanseligt-erotiske gennembrud, som sundhedsguruen J.P. Müller bliver pioner for. Populært sagt har vi kun forstået, hvordan ånden bliver moderne, men uden en samtidig ændring af kroppen og forestillingerne om kroppen er det svært at forandre samfundet. Tesen er, at det moderne danske frisind i høj grad er koblet til den historiske kamp for retten til at vise sig nøgen. I så fald er det ikke underligt, at der i øjeblikket i gymnasiet foregår en kamp på spørgsmålet om blufærdighed i relation til idrætstimernes omklædning og bad. Det er vores håb, at erkendelsen af J.P. Müllers sanserevolution vil give en saltvandsindsprøjtning til den store interesse for Det Moderne Gennembrud i gymnasiet ikke mindst i danskfaget og i forbindelse med dansk-historieopgaven.

Kapitlet er baseret på Hans Bondes forskningsværk Sundhedsapostlen J.P. Müllert kropsligt moderne gennembrud – Sundhedsapostlen J.P. Müller. Bind 1: Det kropsligt moderne gennembrud (1864-1904), der er udgivet hos Syddansk Universitetsforlag.