KAPITEL 3

Det kropsligt moderne gennembrud – Sundhedsapostlen J.P. Müller

Spørgsmål

Alle spørgsmål er oplistet i rækkefølge i forhold til kapitlets indhold og afsnit

Det moderne gennembrud:
1) Karakteriser Brandes’ moderne gennembrud?
2) Hvori består Müllers udvidelse af det moderne gennembrud?
3) Hvad menes der med ’kropslig ytringsfrihed’?
4) Definer begrebet ’frisind’.

Mit System:
1) Giv en beskrivelse af ’Mit System’.
2) Hvori består den underliggende erotik?
3) Overvej hvorfor bogen kunne få så enorm en udbredelse.
4) Prøv at udføre Müllers gymnastik f.eks. via hans egen demonstration – se her. Mærk om det giver anledning til en dybere forståelse af gymnastikkens betydning.

Den nøgne krop på scenen:
1) Analysér forholdet mellem privat og offentligt i Müllers opvisninger.
2) Hvad udtrykker Dansk Atlet-Unions konkurrencer for smuk legemsbygning om datidens manderoller?
3) Analysér Müllers kropsdyrkelse og datidens opfattelse af berøringer og nøgenhed.

Erotisk revolution:
1) Diskuter Georg Brandes’ opfattelse af sexuel frigørelse.
2) Diskuter Müllers opfattelse af sexuel frigørelse.
3) Analysér Müllers opfattelse af sammenhængen mellem sex og sport.
4) Analysér Müllers kvindeideal.