KAPITEL 6

Nutidens olympiske lege: Beijing 2008 og Sotji 2014

Opgaver

Bemærk at der til alle kapitlets billeder er tilknyttet refleksionsspørgsmål.

Socialistisk Folkeparti – sport og politik i relation til OL i Beijing 2008

Wu Shaozu, der var leder af den kinesiske Sportskommission fra 1988-2000, har om ”ping-pong-diplomatiets” betydning for kinesernes forståelse af sammenblandingen af sport og politik udtalt følgende: ”kineserne har lært af ping-pong-diplomatiet, at sport og politik er uadskilleligt … Sportsfolkene har påtaget sig et stort ansvar. De er vores politiske ambassadører”

I 2015 skrev daværende formand for SF, Annette Vilhelmsen, i et læserbrev i Dagbladet Information følgende:

”I SF mener vi, at det er vigtigt at respektere idrætsorganisationernes autonomi og ikke blande sport og politik. For en af idrættens styrker er netop, at man på banen ikke skelner til politiske eller religiøse overbevisninger. Når man træder ind på banen, så er alle lige – samme regler gælder lige meget, om sportsudøverne kommer fra Kina, Danmark, Kenya eller Rusland.”

1) Diskuter med udgangspunkt i ovenstående citat af Wu Shaozu og Annette Vilhelmsen, hvorvidt det er muligt, at adskille sport og politik.
2) Undersøg via mere nutidige eksempler, hvordan politikere forsøger at afskrive sammenblandingen af sport og politik i forbindelse med store sportsbegivenheder.

Åbningsceremonien ved vinter-OL i Sotji – det kyrilliske alfabet

Se indslaget med det kyrilliske alfabet – findes på YouTube.

Spørgsmål:
1) Opdel indslaget i temaer.
2) Undersøg nærmere via https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Winter_Olympics_opening_ceremony (Det kyrilliske alfabet), hvilke historiske personligheder og verdenshistoriske bidrag der fremhæves i indslaget? Er der en særlig tendens?
3) Diskuter præsentationen af zaren Peter den Store med ordene ”Russian Empire”.
4) Udfør en socialsemiotisk analyse af en selvvagt præsentation (læs mere om socialsemiotisk analyse i bogens teoriafsnit s. 48).

Idrætsplomati – Rusland/Kina/Japan

1) Undersøg på egen hånd det russisk-kinesiske og det russisk-japanske forhold, og diskuter hvad der kan ligge til grund for, at Kina og Japan som de eneste lande i ved vinter-OL i Sotji 2014 vælger at marcherer ind med det russiske flag i hånden under åbningsceremonien.
2) Find andre eksempler på, hvor sporten er blevet brugt til at skabe diplomatiske bånd mellem nationer – eventuelt eksemplificeret med billeder

VM 2018 i Rusland – russisk national identitet #1

1) Overvej, hvilke national symboler, der fremhæves i videoen.

2) Hvilken fortællingen forsøger arrangørerne med video at skabe om russisk national identitet?

VM 2018 i Rusland – russisk national identitet #2

1) Overvej, hvilke national symboler, der fremhæves i videoen.

2) Hvilken fortællingen forsøger arrangørerne med video at skabe om russisk national identitet?

Find præsentationsvideoer til de resterende værtsbyer her.