KAPITEL 6

Nutidens olympiske lege: Beijing 2008 og Sotji 2014

Spørgsmål

Alle spørgsmål er oplistet i rækkefølge i forhold til kapitlets indhold og afsnit

Politik i sport:
1) Hvordan har de moderne olympiske lege udviklet sig fra dets begyndelse i 1896 til i dag?
2) Giv eksempler på, hvornår OL tidligere er blevet udnyttet politisk af et værtsland. Find gerne andre eksempler end de nævnte.
3) Overvej, hvorvidt sport og politik kan adskilles.

Fra folke- til elitesport i Kina:
1) Hvordan er sport og politik historisk blevet sammenblandet i Kina?
2) Hvilken konsekvens fik Kulturrevolutionen for sporten?
3) Hvad var pingpongdiplomatiet?
4) Hvordan udviklede Kinas sportspolitik sig efter Maos død?

Det kinesiske sportssystem:
1) Hvordan er forholdet mellem elite- og breddeidræt i nutidens Kina?
2) Overvej forskellen mellem det kinesiske og danske sportssystem.
3) Overvej, hvorfor det er så vigtigt for nationale regeringer, at ens land placeres øverst i medaljekampen til et OL? Inddrag evt. teorien om blød magt (se s. 60).

Den tibetanske opstand:
1) Hvorfor demonstrerede tibetanerne mod OL i Kina?

OL og menneskerettigheder:
1) Hvordan indskrænkede de kinesiske myndigheder f.eks. ytringsfriheden frem mod og under OL?
2) Hvordan udnyttede enkelte danskere deres ytringsfrihed til demonstration mod OL i Beijing 2008?

Kampen om faklen:
1) Hvordan kunne den kinesiske statsmagt udnytte fakkelløbet politisk?

Åbningsceremonien:
1) Overvej signalværdien i at lade Yao Ming gå hånd i hånd med en lille dreng fra jordskælvet i Sichuan-provinsen.

De fire store opfindelser:
1) Hvilken symbolsk betydning havde trommeslagernes fremsigelse af Konfutses ord “Venner er kommet langvejsfra, sikke glade vi er”?
2) Hvad ønsker den kinesiske statsmagt at udtrykke ved at fremhæve Kinas “fire store opfindelser”?

To tv-versioner:
1) Overvej, hvad der kan ligge til grund for den større fokusering på daværende præsident Hu Jintao i den kinesiske version?
2) Hvorfor er der til åbningsceremonien i 2008 produceret to forskellige tv-versioner?
3) Hvilket signal ønsker de kinesiske arrangører at sende ved at fokusere på Hu Jintao under Hong Kongs og Taiwans indmarch? Overvej, hvorfor dette kun finder sted i den kinesiske version af åbningsceremonien.

Rumpolitiske ambitioner:
1) Overvej, hvorfor de kinesiske arrangører fremhævede rumteknologi i åbningsceremonien.

Etnisk integration:
1) Hvordan forsøgte den kinesiske statsmagt at benytte åbningsceremonien til at udvise multietnisk sammenhold i Kina?

OL’s underliggende ritualstruktur:
1) Skitsér den underliggende ritualstruktur i åbningsceremonien ved OL i Beijing 2008.
2) Hvilken rolle har elitesporten og store sportsbegivenheder haft i Kina siden sommer-OL i Beijing 2008?

London-OL 2012 som replik til Beijing-legene:
1) Hvordan adskiller udtrykket i åbningsceremonien ved OL i London 2012 sig fra OL i Beijing 2008?
2) Skitser den underliggende ritualstruktur i åbningsceremonien ved OL i London 2012.

Vinter-OL i Sotji 2014:
1) Hvordan begrunder Putin sin voksende afstandtagen fra den vestlige verden?
2) Hvilken rolle har elitesporten fået for den russiske statsmagt under Putins styre?

Fakkelruten:
1) Analysér budskabet i citatet af Putin efter antændelsen af den olympiske ild på Den Røde Plads.
2) Overvej fakkelrutens politiske betydning. Inddrag teorien om blød magt (se side 60).
3) Overvej i et internationalt politisk perspektiv faklens tur til Nordpolen og Den Internationale Rumstation.
4) Overvej om der var kontinuitet eller brud fra Sovjetunionens til Ruslands brug af elitesport og rumpolitik som propaganda.

To versioner af åbningsceremonien:
1) Hvordan blev det kendt i den internationale offentlighed, at der var to tv-versioner af åbningsceremonien?
2) Hvilke forskelle var der i de to tv-versioner af åbningsceremonien?
3) Hvorfor var der forskel på den russiske og den internationale version?

Den lille pige kaldet kærlighed:
1) Overvej, hvorfor den lille pige kaldet Lubov var valgt som gennemgående figur i åbningsceremonien.
2) Overvej, hvordan gennemgangen af det kyrilliske alfabet kunne bidrage til russernes ’forestillede fællesskaber’ i skabelsen af nationalfølelse.

Peter den Store:
1) Hvorfor får zar Peter den Store sit eget afsnit i åbningsceremonien?
2) Overvej den officielle medieguides beskrivelse af Peter den Store og portrættet af ham i åbningsceremonien.
3) Overvej, hvordan åbningsceremonien kan opfattes både som et tegn på ’blød magt’ i form af den lille pige Lubov og ’hård magt’ i form af zar Peter den Store.
4) Overvej IOC’s forestilling om de olympiske leges fredsskabende mission i lys af Ruslands aggression overfor Georgien ved starten på OL i 2008 og overfor Krim og Ukraine ved vinter-OL i 2014.

Den kommunistiske fortid:
1) Hvordan blev tiden under den sovjetiske kommunisme præsenteret?
2) Hvordan hyldedes de olympiske lege i Moskva 1980?
3) Overvej, om der er en værdipolitisk linje i, hvad der fremhæves om den kommunistiske æra via åbningsceremonien.

Elitesport og rumpolitik:
1) Diskuter hvorfor de russiske arrangører forsøger at fremhæve rumteknologi i åbningsceremonien.
2) Diskuter fusionen af elitesport og rumpolitik i det russiske forsøg på at markere sig på den internationale scene.

Menneskerettigheder:
1) Hvordan blev den internationale debat om Putins lov mod ”homoseksuel propaganda” en del af åbningsceremonien?
2) Overvej præsident Obamas respons på Putins lov mod ”homoseksuel propaganda”.
3) Overvej åbningsceremoniens dyrkelse af familieværdier i sammenhæng med ’loven om homoseksuel propaganda’.
4) Hvad ligger bag åbningsceremoniens hyldest til den russisk-ortodokse kirke?

Statsledernes symbolik:
1) Overvej hvorfor de vestlige statsledere udeblev fra OL i Sotji.
2) Hvordan kom personkulten omkring præsident Putin gav sig udslag under OL.
3) Overvej med udgangspunkt i begrebet ’idrætsdiplomati’ Kinas og Japans indmarch. Læs om begrebet idrætsdiplomati side 62.

Sotji og den underliggende ritualstruktur:
1) Skitsér den underliggende ritualstruktur i åbningsceremonien ved vinter-OL i Sotji 2014.
2) Hvorfor var der ikke et indslag med ”mindepolitik”?

De paralympiske lege 2014 og modpolitik:
1) Giv eksempler på ukrainsk modpolitisering under de paralympiske lege.
2) Hvad var baggrunden for denne modpolitik?

Russisk statsdoping:
1) Hvilken rolle fik doping i det russiske elitesportssystem i kølvandet på Ruslands skuffende præstation ved vinter-OL i Vancouver 2010?
2) Hvordan snød russerne dopingmyndighederne ved vinter-OL i Sotji 2014?

Sotji som kejserforum:
1) Hvilken funktion og symbolsk betydning har de olympiske vintersportsfaciliteter i Sotji fået for præsident Putin?

Korpokratiet:
1) Definer begrebet korpokrati.
2) Hvilken symbolsk betydning har kroppen hos Putin?
3) Overvej, om kroppen hos andre nuværende eller tidligere statsledere har en central betydning.

Fodbold-VM i Rusland 2018:
1) Hvilken rolle har elitesporten og store sportsbegivenheder haft i Rusland siden vinter-OL i Sotji 2014?
2) Hvordan udnyttede Putin fodbold-VM rent politisk? Inddrag eventuelt begrebet idrætsdiplomati. (læs herom på side XX).
3) Overvej, om fodbold-VM i Rusland var en succes for Putin.