TURGUIDE

Med kroppen til Rom

Foto: David Iliff / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.5

Turguide – Med kroppen til Rom

Alle dage er detaljeret beskrevet i bogen.

Idé: Rom er frem for alt ”kroppenes by”. Rom og Italien har og har haft stor betydning for så forskellige historiske blandinger af krop, æstetik og politik med verdensappel som kejsertiden, pavestaten/barokken og fascismen.

Dag 1: ANTIKKENS KROPKULTUR

Dag 2: FRA ANTIK TIL KRISTEN KROPSKULTUR

Dag 3: FASCISTISK OG SENMODERNE KROPSKULTUR

Mangler I en turguide? Så er I velkomne til at forsøge jer hos forfatter til bogen – Hans Bonde -, der i adskillige år har været idrætshistorisk guide for uddannelsesinstitutioner og kulturister. Hans Bonde har gennem mange år udviklet konceptet “Med kroppen til …”.

Hans Bonde
Tlf.: +45 35 32 08 62
hbonde@nexs.ku.dk