KAPITEL 1

Historisk metode og teori

Kapitelfoto: LSE Library / Flickr / Public Domain

Introduktion

I kapitel 1 klædes læserne på via en introduktion til historisk metode og teori. Inden der dykkes ned i historiefagets metode, kildekritikken, ses der nærmere på to historiedidaktiske nøglebegreber, der de seneste årtier har fået fornyet interesse: Historiebevidsthed og historiebrug. Kapitlet introducerer herefter, hvordan man tilvejebringer kilder samt kildekritikkens centrale begreber som senere anvendes på et idrætshistorisk eksempel.

Kapitlet handler også om visuel analyse og herunder præsenteres en socialsemiotisk analysemodel. Målet er at fremme brugen af visuelle analysemetoder i historieundervisningen med udgangspunkt i idrætten, idet idrætten er et højst æstetisk og dramatisk fænomen. Den visuelle analyse kan anvendes på al visuel kommunikation og herunder billede-, video-, film- og tv-analyse. Undervisningen befordres af at nutidens gymnasieelever behersker visuel analyse på et relativt højt fagligt niveau.

I historiefagets læreplan lægges der op til, at der inddrages ”historiefaglige teorier og metoder.” Bogens indfaldsvinkler kan kobles til mange forskellige teorier, men af særlig relevans for idrætten er politologen Benedict Andersons teori om nationen som forestillede fællesskaber samt politologen Joseph Nyes teori om blød magt. Begge teorier er forholdsvis letforståelige for en gymnasieelev og gennemgås afslutningsvis i kapitlet.

Benedict Anderson teori er oplagt at inddrage når idrættens evne til at skabe samlingskraft og national identitet skal belyses, som når håndboldherrerne for en stund samler danskerne i en national eufori under VM i Herning i 2019, eller når man skal analysere en åbningsceremoni ved de moderne olympiske lege, og herunder hvilken national fortælling værtsnationen forsøger at skabe.

Josephs Nyes teori om blød magt kan f.eks. belyse baggrunden for, at OL under Den Kolde Krig blev et forum for en kamp mellem det kommunistiske og det kapitalistiske samfundssystem. De respektive landes atleter blev en slags ambassadører i træningsdragt, der via sporten skulle præsentere deres land og deres samfundssystem så attraktivt som muligt overfor andre landes befolkninger.

Klik her for at downloade et skema over vigtige analysespørgsmål og kildekritiske nøglebegreber.