KAPITEL 1

Historisk metode og teori

Rettelse

s. 42

Her står der, at man ud fra kilden side 41 kan udlede Bukhs synspunkter om ’jødespørgsmålet. Desværre er netop det Bukh-citat, der illustrerer dette, blevet flyttet til side 144 (se på denne side citatet i kursiv).

Download kilden med de korrekte uddrag og spørgsmål ved at klikke her.