KAPITEL 1

Historisk metode og teori

Opgaver

Hvor godt kan du de kildekritiske analysebegreber?

Luk bogen og definer følgende centrale begreber skiftevis med din sidemand:
– Det funktionelle kildebegreb
– Kontekst
– Tendens
– Slutninger fra tavshed (e silentio)
– Slutninger mod tendensen
– Beretningsslutning
– Levnsslutning
– Første- og andenhåndskilde
– Afsender
– Medium
– Modtager
– Primære og sekundære kilder

Opgave i socialsemiotisk analyse

Lav en socialsemiotiske analyse af Peter Carlsens billede fra 2009. Kan ses her.

På side 48-54 kan du læse mere om socialsemiotiske analyse samt finde en analysemodel.

Blød magt i Danmark

1) I grupper skal I med udgangspunkt i teorien om blød magt opliste 5 punkter som I mener kan øge Danmarks bløde magt – forsøg så vidt muligt både at fokuser på dansk kultur, politiske værdier og udenrigspolitik. Begrund jeres svar.
2) Skriv herefter jeres punkter på tavlen.
3) Alle elever har nu 3 stemmer som kan bruges på de respektive forslag. Lad os se, hvad I samlet finder vigtigst i forhold til at skabe blød magt for Danmark.