KAPITEL 1

Historisk metode og teori

Spørgsmål

Alle spørgsmål er oplistet i rækkefølge i forhold til kapitlets indhold og afsnit

Introduktion:
1) Hvad er forskellen på historiske og sociologiske metoder?
2) Definer det funktionelle kildebegreb.

Historiebevidsthed:
1) Definer begrebet historiebevidsthed.
2) Overvej, hvilken rolle forskellige spillefilm har haft i forhold til jeres historieviden, og kom gerne med eksempler på noget, I udelukkende har lært herfra.
3) Undersøg, hvorvidt disse forestillinger reelt stemmer overens med den faktiske virkelighed.

Historiebrug:
1) Med hvilke formål kan historiebrugerne benytte sig af en særlig historiebrug?
2) Giv eksempler på, at enkeltpersoner, grupper i befolkningen eller institutioner har brugt historien til egen fordel?
3) Overvej beskrivelsen af Ragnhild Hveger i forbindelse med hendes optagelse i Idrættens Hall of Fame i relation til begreberne historiebevidsthed og historiebrug.
4) Hvordan gør IOC brug af historien til at brande/markedsføre sig selv?

Tilvejebringelse af kildemateriale:
1) Nævn eksempler på, hvilke former for kilder idrætshistorikeren kan gøre brug af?
2) Hvad er forskellen på kilder og fremstillinger?
3) Hvad er det første og afgørende skridt i en historisk undersøgelse?

Historisk teknik:
1) Hvad er ifølge Kristian Erslev de to fundamentale veje til at forstå en historisk aktørs tanker og ideer?
2) Definer begreberne kontekst, tendens, beretningsslutning og levnsslutning.
3) Hvad menes der med slutninger fra tavshed og slutninger mod tendensen?

Vigtige analysespørgsmål:
1) Definer begreberne ophavssted, tid, kontekst, kildetype, virkemidler, første-/andenhåndskilde og primær/sekundær kilde.

Kommunikationsmodel:
1) Hvad indebærer begreberne afsender, medium og modtager?

Hvordan arbejder historikeren? – et eksempel:
1) Hvorfor er Niels Bukhs artikel særligt interessant for en historiker? Begrund dit svar med inddragelse af begreberne førstehånds-/andenhåndskilde, tendens, beretningsslutning og levnsslutning.

Hermeneutikken:
1) Definer hermeneutikken.
2) Overvej, hvordan den hermeneutiske metodetilgang befrugter en historisk kildeanalyse.

Visuel analyse:
1) Definer hvad det vil sige, at udføre en denotativ og konnotativ analyse.
2) Forklar hvordan de to analyseformer supplerer hinanden.

Socialsemiotisk visuel analyse:
1) Definer hvad det vil sige at udføre en socialsemiotisk billedanalyse?
2) Hvorfor valgte BT dette fotografi til Årets Pressefoto for 1940 og i sammenhæng hermed, hvordan kunne det tolkes af den brede danske befolkning?
3) Læg et stykke gennemsigtigt papir over det BT – Årets Pressefoto for 1940 og se, om du kan danne et svastika af Helmut Schöns positur.
4) Analysér fotografiet som henholdsvis en dansk nazist og en dansk antinazist ville fortolke det.

Forestillede nationale fællesskaber:
1) Hvad mener Benedict Anderson med ”forestillede fællesskaber”?
2) Hvordan skabes og dyrkes national identitet?
3) Hvordan udfoldes nationaldyrkelsen ved OL?
4) Hvordan indgik rugby i den tidlige sydafrikanske ”regnbuenation”?
5) Nævn eksempler på dansk nationaldyrkelse via sport.
6) Overvej, hvad der i dagens Danmark kunne være en del af et dansk forestillet fællesskab.

Blød magt:
1) Definer begrebet blød magt.
2) Definer begrebet soft disempowerment.
3) Definer begrebet idrætsdiplomati ud fra eksemplet med pingpongdiplomatiet.
4) Overvej, hvordan nationale regeringer kan udnytte OL for at opnå blød magt på verdensscenen.
5) Hvilke faktorer kan øge Danmarks bløde magt? Forsøg så vildt muligt både at fokusere på dansk kultur, politiske værdier og udenrigspolitik.