KAPITEL 4

Det dansk-tyske idrætssamarbejde i 1930’erne og under besættelsen

Kilder

Kilde 1: Hitler om ånd og krop
Denne kilde er et uddrag af Adolf Hitlers bog ”Min kamp”, hvor han redegør for idrættens rolle i opdragelsen i et nazistisk Tyskland.

Spørgsmål:
1) Hvilken rolle tilskriver Hitler idrætten i opdragelsen?
2) Hvordan ser Hitler på forholdet mellem krop og ånd?
3) Hvilken rolle skal staten ifølge Hitler have i opdragelsen?

Kilde 2: Kristian Krogshedes rejseberetning
Kilden er et uddrag af Kristian Kroghedes rejseberetning fra rejsen til Tyskland i 1933 sammen med Niels Bukh.

Spørgsmål:
1) Hvordan beskriver kilden Niels Bukh?
2) Diskuter om kilden forholder sig kritisk over for tysk propaganda.

Kilde 3: Hans Bondes doktordisputats om Niels Bukh
I 2001 udkom Hans Bondes disputats Niels Bukh – En politisk-ideologisk biografi om den verdenskendte danske gymnastikpædagog og grundlægger af Ollerup Gymnastikhøjskole Niels Bukh. Dette er et uddrag af disputatsens konklusion.

Spørgsmål:
Se nærmere under opgaver, hvor der er koblet en opgave til denne kilde samt kilde 4.

Luk Menu